Generel information:

På denne side finder du information om Anecdon sprogmodul og dets funktioner. Du kan også vælge et specifikt emne blandt fortællingerne. Her kan du desuden finde oplysninger om, hvordan du indstiller og tilpasser sprogmodulet efter dine behov, samt billeder af appen med tekstforklaringer.

Prædefineret sprog:

Ved installation af Anecdons app indstilles både "Favoritsprog" og "Sprog til automatisk oversættelse" til det sprog, din telefon er indstillet til.

Forside Sprog Forklaring:

Anecdons faste tekster, såsom "Nærmeste", "Kategorier", "Fortællinger", tekster på knapperne og beskrivelser, vil blive vist på det sprog, der er placeret som det øverst favoritsprog.

Oplevelsens navn:

Oplevelsen kan vælge, at deres navn ikke skal oversættes, hvis de mener, at en oversættelse ikke vil være gavnlig. Eksempler kan være brandnavne som Anecdon og Lego.

Oplevelsens side:

Sprog-ikon:

Her kan du tydeligt se på flag-ikonerne, hvilke sprog Oplevelsen tilbyder, og skifte mellem sprogene ved at trykke på det ønskede sprog-ikon.

Automatisk oversættelses-ikon:

Det automatiske oversættelses-ikon er sløret og inaktivt, når Oplevelsen tilbyder oversættelse på et af dine favoritsprog, og klart og aktivt, hvis ingen af dine favoritsprog tilbydes.

Favoritsprog:

Valg af favoritsprog:

Appen kontrollerer, om et af dine favoritsprog er til rådighed for oplevelsens egne tekstoversættelser ved at se på det øverste sprog på din liste. Hvis det er til stede, vil teksten blive vist på dette sprog, ellers vil den se på det næste sprog og så videre. Hvis ingen af dine favoritsprog er til rådighed, vil teksten blive automatisk oversat (se "Automatisk oversættelse").

Under "Tilføj sprog..." kan du vælge yderligere sprog, som du ønsker at se appens og oplevelsernes tekst på.
Bemærk venligst, at de sprog der allerede er valgt, ikke vil være tilgængeligt på listen.

Appens sprogindstillinger:

Appen indstiller sit sprog efter det øverste sprog i "Favoritsprog". Du kan ændre rækkefølgen af sprogene ved at trække i Burgermenuen til højre for det sprog, du ønsker at flytte.

Appens sprogindstillinger:

Appen undersøger, om et af dine favoritsprog er tilgængeligt blandt Oplevelsens egne tekstoversættelser ved at se på det øverste sprog på din liste. Hvis det er til stede, vil teksten blive vist på dette sprog, ellers vil den kigge på det næste sprog på listen og så videre. Hvis ingen af dine favoritsprog er tilgængelige, vil teksten automatisk blive oversat (se "Automatisk oversættelse").

Automatisk oversættelse:

"Sprog til automatisk oversættelse" giver dig mulighed for at vælge, hvilke sprog du ønsker at få oversat teksterne til, hvis Oplevelsens egne tekstoversættelser ikke er tilgængelige på et af dine "Favoritsprog".

Automatisk sprogoversættelse påvirker ikke Anecdons faste tekster. Denne indstilling bestemmes af dit øverste valg i "Favoritsprog".

Ændre ”Sprog til automatisk oversættelse”:
For at ændre "Sprog til automatisk oversættelse", kan du under "Skift sprog" vælge det sprog, som teksten automatisk skal oversættes til, hvis Oplevelsens egne tekstoversættelser ikke er tilgængelige i et af dine favoritsprog. Du kan kun have en aktiv sprogindstilling til automatisk oversættelse ad gangen, men du kan ændre den valgte sprogindstilling efter behov.

Bemærk venligst, at det sprog der allerede er valgt, ikke vil være tilgængeligt på listen.

Automatisk oversættelses-ikon:

Det automatiske oversættelses-ikon er sløret og inaktivt, når Oplevelsen tilbyder oversættelse på et af dine favoritsprog, og klart og aktivt, hvis ingen af dine favoritsprog tilbydes.

Anecdon-appen tilbyder brugervenlige metoder til at dele dens indhold og gøre oplevelser og fortællinger tilgængelige for andre. Du kan dele indholdet via et link eller en QR-kode, alt afhængigt af dine behov.

Deling via Link

 • Lokalisér den oplevelse eller fortælling, du ønsker at dele.
 • Tryk på "Dele-ikonet" og vælg hvilken applikation du vil dele gennem (f.eks. SMS, e-mail, sociale medier), afhængigt af hvilke applikationer du har installeret på din enhed.
 • Modtageren vil modtage et link, der leder dem til det relevante indhold i Anecdon-appen.

Deling via QR-kode

 • Find den oplevelse eller fortælling, du vil dele.
 • Tryk på "Dele-ikonet" for at få vist den tilhørende QR-kode.
 • Bed modtageren om at scanne QR-koden ved hjælp af deres telefonkamera eller Anecdon-appens QR-kode-scanner.

Denne metode overfører ingen personlige data og er en sikker og effektiv måde at dele oplevelser og fortællinger på.

Når en QR-Kode Scannes

 • Hvis modtageren ikke har Anecdon-appen installeret, vil de blive dirigeret til appens downloadside i App Store eller Google Play.
 • Hvis modtageren allerede har Anecdon-appen installeret, vil appen automatisk åbne det relevante indhold, når de scanner QR-koden med deres telefonkamera eller appens scanner.

Introduktion til Anecdons QR-koder

Anecdon-appen gør det nemt at finde og dele oplevelser og fortællinger via QR-koder. Hver oplevelse og fortælling i appen er tilknyttet en unik QR-kode, der kan skannes for at finde og åbne det specifikke indhold, du er interesseret i.

Sådan Bruger Du Anecdons QR-koder

 • Find en Anecdon QR-kode, der er tilknyttet den oplevelse eller fortælling, du ønsker at se eller dele.
 • Scan QR-koden med dit telefonkamera eller QR-kode-scanneren i Anecdon-appen.
 • Hvis du ikke har Anecdon-appen installeret, vil scanningen åbne appens downloadside i App Store eller Google Play.
 • Når appen er installeret, eller hvis du allerede har den, vil scanningen automatisk åbne det relevante indhold i appen.

Du kan bruge Anecdons QR-kode-scanner eller dit telefonkamera til at scanne QR-koderne, alt efter dine præferencer og om du har adgang til Anecdon-appen. Med disse funktioner kan du nemt finde, dele og udforske oplevelser og fortællinger i Anecdon-appen.

Anecdon-appen organiserer oplevelser i forskellige kategorier for at hjælpe dig med at finde præcis, hvad du leder efter. Hver kategori har sin egen sektion på Anecdons forside under Kategorier og et unikt ikon, der vises på kortets pin.


Du har mulighed for at vælge de kategorier, der har din interesse. Dit valg eller fravalg har indflydelse på hvilke kategorier, der vises i Nærmeste på appens forside og i kortvisning. Du kan også se alle Oplevelser i en eller flere kategorier, se hvordan i Kortfunktion under punkt 2 kategorikort.

For at tilpasse hvilke kategorier der vises i Anecdon, følg disse trin:

 1. Åben Kategori-vælgeren

  Kategori-vælgeren er tilgængelig i appens indstillinger og på kortet.

 2. Vælg eller fjern Kategorier

  Du kan tilpasse hvilke kategorier der vises ved at vælge eller fjerne kategorier efter dine ønsker.

 3. Gem Ændringer

  Når du har foretaget dine valg, vil ændringerne blive gemt på din enhed. Dette vil påvirke hvilke oplevelser der vises på Anecdons forside under "Nærmeste", samt hvilke pin-ikoner der vises på kortet.

Selv hvis du fjerner visse kategorier, vil du stadig kunne finde oplevelser inden for disse kategorier i kategorisektionen på Anecdons forside, eller ved at søge efter specifikke oplevelser i søgefeltet.


Ved at tilpasse kategorierne, kan du skræddersy Anecdon-appen til dine interesser, og nemt finde de oplevelser, der er mest relevante for dig.

Anecdon-kortfunktionen er designet til let at navigere og finde oplevelser og fortællinger i Anecdon-appen. Denne funktion er opdelt i tre typer kort, der hver tjener et unik formål:

 • Hovedkort
 • Kategorikort.
 • Oplevelseskort.

1. Hovedkort

Hovedkortet giver et overblik over alle oplevelser i de kategorier, du har valgt. Oplevelserne er markeret med en pin, som angiver kategoritypen, og navnet på oplevelsen vises under pinnen. I tilfælde af overlapning samles pinsene i et Anecdon pin-ikon, der viser antallet af oplevelser i den samlede gruppe. Hvis to eller flere Oplevelser har samme adresse, vil et tryk på pinen åbne en oversigtsboks, hvor du kan se hvilke emner pinen indeholder. Vælg det emne, du ønsker at udforske ved at trykke på det.

2. Kategorikort

For at se en detaljeret oversigt over en specifik kategori, åbnes den valgte kategori i Anecdon-appens startside under kategorisektionen. Skift til kortvisning ved at klikke på ”Kort” øverst på siden. Dette kort viser kun oplevelser inden for den valgte kategori. Hvis du ønsker at se flere kategorier samtidig, kan du tilføje dem i kategorivælgeren. Bemærk, ændringer i kategorivælgeren vil ikke blive gemt, når du forlader kortet, da det er designet som en midlertidig funktion til at se flere kategorier på én gang. Hvis to eller flere Oplevelser har samme adresse, vil et tryk på pinen åbne en oversigtsboks, hvor du kan se hvilke emner pinen indeholder. Vælg det emne, du ønsker at udforske ved at trykke på det.

3. Oplevelseskortet

Dette kortet findes på Oplevelsens egen side og viser alle Oplevelsens udvendige fortællinger. Dette giver et let og overskueligt overblik over hvilke udvendige fortællinger den pågældende oplevelse indeholder. Navnet på hver fortælling vises under ikonet, hvilket giver indsigt i hvilke fortællinger, der findes på det specifikke sted.

Ved at anvende disse forskellige kort, kan du tilpasse og optimere din brug af Anecdon-appen, så den passer til dine interesser og præferencer.

Favoritfunktionen på Anecdon gør det nemt for dig at gemme og organisere dine foretrukne oplevelser og fortællinger, og dermed sikrer dig en hurtig og let adgang til dem.

Marker en oplevelse eller fortælling som favorit

For at markere en oplevelse eller fortælling som en favorit, skal du blot klikke på hjerteikonet, der findes på den pågældende oplevelses- eller fortællingsside. Når dette er gjort, vil oplevelsen eller fortællingen automatisk blive gemt i dine favoritter.

Fjern en oplevelse eller fortælling fra dine favoritter

Hvis du ønsker at fjerne en oplevelse eller fortælling fra din favoritliste, skal du blot navigere til den pågældende oplevelses- eller fortællingsside og derefter klikke på det markerede hjerteikon for at fjerne markeringen. Når dette er gjort, vil den specifikke oplevelse eller fortælling ikke længere være gemt i dine favoritter.

Identificer dine favoritter

Alle dine favoritoplevelser og -fortællinger er markeret med et favorithjerte i alle listevisninger. Dette giver et hurtigt overblik over, hvilke du allerede har valgt som dine favoritter.

Tilgå dine favoritter

Du kan hurtigt og nemt tilgå dine favoritter ved at klikke på hjerteikonet på Anecdons menubjælke, der findes nederst på skærmen.

Administrer dine favoritter

På Favoritsiden kan du vælge, hvordan du vil have dine favoritter vist. Du kan sortere dem "Alfabetisk" eller "Efter afstand". Desuden har du mulighed for at se alle dine favoritter på et "Kort", hvilket giver et geografisk overblik over dem. Dette kan være praktisk, hvis du ønsker at planlægge din næste udflugt eller ferie ud fra placeringen af dine favoritoplevelser og -fortællinger.


Favoritfunktionen på Anecdon er designet til at gøre din brugeroplevelse endnu mere personlig og bekvem. Så gå endelig i gang med at udforske og gemme dine favoritter.

Anecdon Lokationsvælger tillader dig at ændre din aktuelle position i Anecdon-appen, hvilket giver et overblik over oplevelserne tættest på den valgte position. Dette er især praktisk, hvis du ønsker at udforske oplevelser nær dit kommende opholdssted, uanset om det er hos en bekendt eller på en helt ny destination.

For at flytte din position, følg de nedenstående trin:

 • Skift af Lokation

  Gå til indstillinger og vælg "Skift lokation", eller skift din position direkte på kortet ved at trykke på knappen, der angiver din aktuelle eller valgte position. Denne knap findes til venstre under søgefeltet.

 • Vælg Ny Lokation

  For at ændre din position, indtast et bynavn, en adresse, eller et landmærke (f.eks. Billund Lufthavn) i søgefeltet i "Vælg ny Lokation" sektionen.

  Når du har valgt en ny position, vil denne position være udgangspunktet for visning af oplevelser, både når de sorteres "Efter afstand" og på appens forside.

 • Nulstil Position

  Du kan nulstille appens positionsangivelse til din faktiske placering ved at trykke på "Nulstil" i "Vælg ny position"-sektionen.

 • Indstilling af Radius

  I "Vælg ny position"-sektionen kan du også angive en specifik radius for kortvisning af oplevelser. Dette er et nyttigt værktøj for at få et klart overblik over oplevelser inden for den valgte radius, afhængig af om du er til fods, på cykel eller i bil.

Ved at benytte Lokationsvælgeren kan du tilpasse og optimere din brug af Anecdon-appen, så den passer til dine geografiske præferencer og planer.

 • Oplevelser
 • Fortællinger.
 • Adresse.
 • Placeringer
 • Sorter i resultatlisten
  • Alfabetisk
  • Efter afstand
 • I kategorier
 • Resultat visning
  • Listeform
  • Kort

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio inventore ipsum cupiditate cum repellat magni deserunt maxime excepturi ea obcaecati?

På Anecdons forside…….

 • Nærmeste
 • Seneste besøgte
 • Se alle
 • Kategorier
 • Søgefelt
 • Kort
 • Menu bar
  • Anecdon
  • Kort
  • Søgning
  • Hjerte
  • Indstillinger
  • Skanner

Download Anecdon i dag

Målet med Anecdon er at skabe en samling af gode oplevelser, seværdigheder, underholdning og kulturtilbud på en let og overskuelig måde.

Tag del i fællesskabet og lad dig inspirere.

OBS!
Vær opmærksom på, at som konsekvens af vores udviklingsmetode, så udvikles iOS versionen først og derefter Android versionen. Du vil derfor kunne opleve en Android version, der ikke er i samme udviklingsstadie som iPhone versionen.

Download vores app